Stil spørgsmål der styrker

Stil spørgsmål der styrker

Der er ingen spørgsmål, som er ”gratis”. Ethvert spørgsmål påvirker den, du spørger. Du kan skabe skyld og skam med dine spørgsmål, eller du kan skabe lyst og mod til at handle. Når du er bevidst om, hvad du kan med dine spørgsmål, kan du være med til at skabe nye handlemuligheder for andre.

På en temadag eller to kan vi øve at stille forskellige typer af spørgsmål, der leder efter noget forskelligt. Vi kan lade os inspirere af det systemiske og det anerkendende spørgehjul fra coaching, så vi sætter struktur på samtalerne. Vi kan træne en anerkendende MUS-samtale, sparring med en kollega, en vigtig samtale,…

Tankevaekkende..