Møder med mening

Møder med mening – skab en innovativ mødekultur

Hvorfor holder I møder på jeres arbejdsplads? Er det fordi, I plejer at gøre det? Eller er det et bevidst valg med et bestemt formål for mødet? Får I det ud af møderne, som I gerne vil have? Eller synes I, at I spilder jeres tid?

Har I brug for inspiration til at holde møder på en ny måde, hvor I bruger jeres tid fornuftigt? Så kunne et kursusforløb se sådan ud:

Dag 1. Opskriften på det gode møde. Proces hvor I sammen sætter ord på det gode møde hos jer. Når processen er slut, står I med opskriften på det gode møde i hånden.
I bliver guidet på vej med spørgsmål som: Hvad skal der ske inden mødet? Hvordan skal der indkaldes til mødet? Hvad er formålet med mødet? Hvem skal deltage? Hvordan skal lokalet og omgivelserne se ud? Hvilke faciliteter skal der være? Hvilken forplejning skal der være? Hvilke roller skal I have og hvordan skal rollerne fordeles? Hvor længe skal mødet vare? Hvordan skal dagsordenen se ud? Hvad vil I opnå på mødet? Hvad vil I nå frem til under de enkelte punkter? Hvordan skal referatet se ud? Hvordan skal der følges op efter mødet og hvem gør det?

Dag 2. Mødefacilitatorrollen. I øver teknikker og metoder, som mødefacilitatoren kan benytte sig af. Hvordan åbner jeg et møde og ”sætter scenen”? Hvordan styrer jeg en diskussion, så alle føler sig set, hørt og forstået? Hvordan får jeg alle deltagerne til at deltage aktivt? Hvordan holder jeg mødedeltagernes energi oppe? Hvordan får jeg samlet op og konkluderet på punkterne? Hvordan lukker jeg et møde? Hvordan evaluerer vi et møde?

Dag 3. Skriftlig kommunikation om og på møderne. Vi skriver: Den motiverende mødeindkaldelse. Den strukturerede og interessante dagsorden. Det gode referat, som også er til at forstå for dem, der ikke kunne deltage i mødet.

Dag 4: Det gode møde i praksis. Vi træner at holde forskellige typer af møder og afprøver forskellige energiøvelser undervejs.

 

Bund9