Invitation til innovation

På tur til ”Mulighedernes Land”

Innovation er ideer omsat til virkelighed. Det er noget nyt, nyttigt og nyttiggjort. Vi kan være meget kreative og hitte på mange sjove ting.  Men der er først tale om innovation, når de nye ideer skaber værdi. Når de omsættes i en ny måde at gøre tingene på, en ny proces eller et nyt produkt.

Første skridt på vejen mod en innovativ kultur, hvor medarbejdere og ledere finder på, vælger ud og prøver af – er anerkendelse. Når vi giver plads til forskelligheden, er ikke-dømmende, lytter og stiller tankevækkende spørgsmål, tager ”ja-hatten” på og går med på hinandens ideer, så tager vi første skridt ud på mulighedernes vej mod en innovativ kultur.

Vil I med på en guidet tur til ”Mulighedernes Land”, så ser dagsprogrammet sådan ud:

Dag 1. Innovation starter med anerkendelse

Introduktion til AI – anerkendende udforskning. Fra find fem fejl til find fem fiduser.  Fra brokkesprog til ressourcesprog. Anerkendende spørgsmål. Den anerkendende grundmetode – 5F-modellen. Korte oplæg, masser af øvelser og tid til refleksion.

Dag 2. Dyrk opfindsomheden

Vi lægger ”nej-hatten” og tager ”ja-hatten” på. Vi træner at tænke horisontalt – på tværs af ”bibliotekerne” i vores hoved. Vi improviserer, så vi snyder ”Plejer”. Vi lader tankerne flyve, og ideerne komme til os. Vi kombinerer tingene på nye måder. Alt kan lade sig gøre. Sidst på dagen bygger vi prototyper/foretager prøvehandlinger, så ideerne kan tage form.

Dag 3. Fra ide til virkelighed

Hvad mon kunderne/brugerne siger til de nye ideer? Prototyperne/prøvehandlingerne præsenteres for et ekspertpanel der består af kunder/brugere. Panelet giver feedback. Grupperne går tilbage og udvikler videre på deres prototyper/prøvehandlinger. Når dagen er slut går I hjem og prøver tingene af i en periode, inden vi mødes igen.

Dag 4. Hvad dur og hvad dur ikke?

Hvad har været brugbart? Vi hører om det, der har virket godt i prøveperioden. Hvad skal justeres? Grupperne inspirerer hinanden i en kreativ proces, hvor kunder/brugere også deltager. Processen slutter med, at grupperne præsenterer version 2 af deres prototype/prøvehandling. Hvad går vi hjem og gør mere af? Hvornår ved vi, at vi har succes med vores nye produkt/serviceydelse/proces? Hvilken effekt forventer vi?

 

Bund6