Coaching som forundringsværktøj

Med coaching kan vi hjælpe andre til at skabe mening med tingene. Skabe ny indsigt og ny udsigt. Coachende spørgsmål kan skabe ”en tilpas forstyrrelse” og rokke ved det, der hidtil har givet os mening. Vi bliver tavse. Vi undrer os. Nysgerrigheden vækkes. Og så begynder nye ideer og ny mening at tage form.

Coaching er ikke forbeholdt certificerede coaches. Vi kan bruge coaching som et dagligt kommunikationsværktøj og have en coachende tilgang. Når vi bliver mødt af en kollega, som brokker sig over sit arbejde, kan vi spørge: ”Hvordan kunne du tænke dig, det skulle være i stedet for?” Med det spørgsmål kan vi invitere den anden ud af offerrollen og over i aktørrollen.

Vi kan holde coachende samtaler. Her aftaler parterne en psykologisk kontrakt: Hvad skal vi tale om? Hvem skal være med? Hvor længe skal vi tale sammen? Hvilke roller har vi hver især? Hvorfor er det vigtigt? Hvad vil vi opnå? Hvilken model skal vi bruge til at strukturere samtalen med? Når kontrakten er på plads, er forventningerne afstemt. Det skaber et godt udgangspunkt for en motiverende og effektiv samtale. Forløbet i samtalen styres ved hjælp af de forskellige typer af spørgsmål i den valgte strukturmodel.

Har I brug for ”en tilpas forstyrrelse”, så kunne den serveres sådan her:

Kursusprogram for ”coaching som forundringsværktøj”

Dag 1. Introduktion til socialkonstruktionismen som erkendelsesteori. Introduktion til coaching. Den psykologiske kontrakt. At lytte og stille spørgsmål der styrker. Det systemiske spørgehjul. Coachingdemo. I øver coaching efter det systemiske spørgehjul.

Dag 2. Den anerkendende tilgang. Anerkendelse, værdsættelse og ros. Det anerkendende spørgehjul – 5F modellen. Coachingdemo. I øver coaching efter det anerkendende spørgehjul.

Dag 3. Domæneteorien: Det personlige domæne, refleksionens domæne og produktionens domæne. I ”besøger” de tre domæner og øver spillereglerne. I øver coaching med reflekterende teams.

Dag 4. Vi inviterer relevante gæster, som I kan øve jeres nye kompetencer sammen med. Vi får styret feedback fra gæsterne, og øver igen. Refleksionsøvelse i grupper: Hvad går jeg hjem og gør mere af? Hvad vil det betyde for mig/vores afdeling/kunderne?

 

Bund8