Coachingsamtaler

Coaching – en samtale der skaber ny indsigt og ny udsigt

Jeg definerer coaching som en samskabende proces, hvor rollefordelingen er helt klar. Som coach er jeg den anerkendende, nysgerrige og spørgende person, der inviterer dig som fokusperson til at gå på opdagelse i din livsverden. Samtalen indledes med en kontrakt, hvor vi aftaler, hvad der er vigtigt for dig at tale om, hvorfor det er vigtigt, hvad du håber at få ud af samtalen, og hvor længe vi skal tale sammen.

Under samtalen er min primære rolle at lytte til dig og stille forskellige typer af hv-spørgsmål. Med mine spørgsmål inviterer jeg dig til at reflektere og blive klogere på dig selv og dine relationer til andre. Jeg er helt bevidst om, at jeg påvirker med mine spørgsmål, og derfor vælger jeg at påvirke i de retninger, der styrker dig. Jeg spørger eksempelvis til de situationer, hvor tingene fungerer godt; jeg spørger til, hvad andre lægger mærke til, at du gør i de situationer; og jeg spørger til dine ønsker og håb for fremtiden. Når samtalen nærmer sig afslutningen stiller jeg spørgsmål, der giver dig mulighed for at sætte ord på det, du konkret vil gøre fremover. Mit mål med en coachingsamtale er altid, at du går styrket ud af døren med lyst til og mod på at gøre noget ved tingenes tilstand.

Når jeg coacher, lytter jeg efter de historier, du fortæller. Historier er nemlig identitetsskabende. De kan begrænse vores handlemuligheder, og de kan udvide vores handlemuligheder. Jeg lytter efter de historier, som giver dig den bedste udsigt og de bedste handlemuligheder. Jeg bringer mig selv i spil ved at gengive det, du har sagt med mine egne ord og fortælle dig, hvordan din historie har bevæget mig. Det er en stærk måde at anerkende et andet menneske på.

I min coaching er jeg inspireret af metoder og teknikker fra den anerkendende, systemiske og narrative coaching. Jeg følger ikke en fast skabelon – jeg følger fokuspersonen. Jeg ser mine spørgsmål som lysstråler, der lyser op på mulighedernes vej. Jeg viser vejen med lygten, og er ansvarlig for processen. Som fokusperson er du selv ansvarlig for at ”få noget med hjem”.

Jeg har selv gået til coaching og har mærket, hvordan et ikke-dømmende læringsrum, kan give et mentalt mulighedsrum. Når drømme, ønsker og håb tager form, og coachen guider på vej med sine tankevækkende spørgsmål, så er der pludselig ikke så langt fra tanke til handling.

Jeg tilbyder både individuel coaching og teamcoaching. Ring og hør nærmere, så forløbet kan tilrettelægges ud fra dine eller jeres ønsker og behov.

Coashing