Pressemeddelelse – juli 2013

_MG_1024_formidling_presse_webforundringsfabrikken – en ny konsulentvirksomhed i Vordingborg

Fra august måned starter idegeneratoren på ’forundringsfabrikken’ på Drosselvej 2. Her har proceskonsulent og forundringsfacilitator Jette Nielsen indrettet et kreativt rum, som er base for den nye konsulentvirksomhed i Vordingborg. Men ’forundringsfabrikken’ er mere end et fysisk rum. Det er også et mentalt mulighedsrum, som vi kan skabe med vores tanker og sprog.

Sproget som springbræt
”På ’forundringsfabrikken’ bruger vi sproget som springbræt til nye muligheder,” fortæller Jette. ”Vi taler om forandringer og problemer i hverdagen som en chance for at afprøve noget nyt. ’Nej’-hatten er lagt på hylden, vi har ’ja’-hatten på. Vi brokker os ikke, men undrer os, er nysgerrige og udforsker tingene ved at stille anerkendende hv-spørgsmål. Kreativiteten blomstrer, vi hitter på, eksperimenterer, prøver ideer af, retter til og udvikler nye måder at gøre tingene på. Denne innovative proces skaber vi sammen med kunderne, så vi er sikre på, at det nye produkt eller den nye service skaber værdi for dem. ”

”Kritikere vil sikkert hævde, at vi ikke får løst problemerne på arbejdspladsen, når vi altid har ’ja’-hatten på. Det gør vi – vi gør det bare på andre måder. På ’forundringsfabrikken’ tager vi udgangspunkt i problemerne, og så bruger vi den irritation, der opstår på grund af problemerne som drivkraft til at finde nye veje at gå. Ved at tage en genvej, en omvej eller en smutvej får vi øje på nye muligheder og løsninger, og på den måde opløses problemerne. Når der er noget der irriterer os i hverdagen, er det en god ide at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kunne jeg tænke mig det skulle være, og så forfølge svaret.”

Fra modstander til medstander
”Når vi kommer til at brokke os og bliver ’modstandere’ i forandringsprocesser, er det fordi vi  søger mening med tingene. I en forandringsproces kan lederen være med til at skabe mening med tingene og give medarbejderne lyst til at bidrage ved at informere og involvere dem. Her spiller sproget en vigtig rolle. Der er forskel på, om forandringen italesættes som et nødvendigt onde eller som en chance for at give plads til noget nyt. Sproget skaber virkeligheden og sætter rammer for, hvilke handlinger der bliver mulige for os. Min opfordring er derfor: Brug det sprog, der giver dig selv og andre lyst til at bidrage, så sker der noget på din arbejdsplads.”

”Min erfaring fra flere offentlige innovationsforløb er, at der er mange gevinster at hente ved at fokusere på sproget på arbejdspladsen. Når vi er anerkendende og nysgerrige, så skaber vi grobund for innovation. Taler vi positivt om tingene og fokuserer på det der virker godt, så påvirker det arbejdsglæden og produktiviteten i positiv retning. Sproget er helt klart mit vigtigste konsulentværktøj,” slutter Jette.

 

Fakta
forundringsfabrikken tilbyder konsulentbistand til udviklingsprocesser. Det kan være til dannelsen af en ny centerstruktur og opbygning af teams i en kommune. Det kan være coaching og uddannelse af vejledere og sagsbehandlere, der ønsker at udvikle deres myndighedsrolle. Eller det kan være en virksomhed, som ønsker at innovationsstrategien skal omsættes i konkrete handlinger, og derfor har brug for inspiration til at træne deres opfindsomhed.

Hvis du undrer dig over, at forundringsfabrikken staves med lille f, så er det meningen. Det er meningen at du skal undre dig, og at det staves med lille f. Har du mod på mere forundring, så er du velkommen på forundringsfabrikken.dk.

 

CV – Jette Nielsen
Jette er uddannet cand. silv. (forstkandidat) med speciale i organisationsudvikling. Efter 6 år med tværfagligt samarbejde om naturbeskyttelse i Storstrøms Amt, tog hun en efteruddannelse i kommunikation på Københavns Universitet og skiftede spor. Den råde tråd i hendes karriere har herefter været kommunikation. Hun har været freelancejournalist, lokalpolitiker, konsulent i en fagforening, kursusleder i en A-kasse, HR-konsulent og kommunikationskonsulent i Vordingborg Kommune, og senest proceskonsulent, coach, facilitator og underviser i BusinessCenteret på ZBC. Fra 1. august tilknyttes Jette som underviser på Erhvervsakademi Sjælland.

Jette har en række efteruddannelser. Hun er bl.a. certificeret i DiSC-adfærdsprofiler, hun er certificeret erhvervscoach og uddannet som proceskonsulent hos Gitte Haslebo.

 

 Juli 2013