O SENSE – fem fordele

Til O Sense® hører der en række værktøjer, som vi bruger på vores kurser og forløb. Et væsentligt værktøj er gulvtæppet med de syv overskudstilstande på. På tæppet arbejder vi både med den indre kommunikation fra sanser og følelser og den eksterne kommunikation, som omfatter kropssprog, tonefald og ord.

 

Hvad er O Sense®
O Sense® er en ny kommunikationsteori, som er udviklet af danske Caroline Heerup. Caroline har ladet sig inspirere af U Teorien, som er udviklet af tyskeren Carl Otto Scharmer. Jeg har arbejdet med U-teorien i flere år. Jeg har undervist i U-teorien, været på sommerhøjskole om teori U, holdt forundringsfredag om teorien, deltaget i teori U netværk og brugt U-teorien til at udvikle min undervisning i innovation.

Første gang, jeg oplevede Caroline fortælle om sin videreudvikling af U-teorien til O Sense® og de syv overskudstilstande, kunne jeg mærke i min krop, at her var noget, som talte til mig på en helt særlig måde. Jeg blev så begejstret. Måske, fordi O Sense® arbejder med mentalt overskud, og fordi ”overskud” har været min vigtigste værdi de seneste mange år. Måske, fordi jeg i foråret 2017 tog en efteruddannelse i kropslig læring, så min krop var trænet i at mærke efter. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forklare, hvad der skete, men jeg kunne mærke det.

Hvad er styrken ved O Sense®
Styrken ved O Sense® er, efter min mening, at teorien på kort tid kan skabe positive resultater i praksis. I løbet af 2 timer har jeg oplevet en fokusperson komme frem til, hvordan han påvirker sine relationer forskelligt, afhængigt af sit overskud og sin kommunikation. Under en seance på O Sense® gulvtæppet forestillede han sig, hvordan han kunne påvirke andre positivt ved at ændre på sin egen kommunikation. Jeg guidede ham igennem de syv overskudstilstande på gulvtæppet. Trin for trin mærkede han efter, hvordan mængden af overskud påvirkede hans måde at tænke og kommunikere på. Han kom frem til, hvad han kunne gøre for at tage en ”timeout” og tanke overskud, når kommunikationen var ved at ”stikke af”.

Min fokusperson blev også bevidst om, at han kommunikerer med hele sin krop. Det gik op for ham, at det ikke kun er de ord, der kommer ud af munden, der påvirker andre. Tonefaldet, kropssproget og nærværet i nuet, spiller også ind. Vigtigheden af at være fuldt til stede i en samtale blev tydelig for ham.

Hvordan kan O Sense® også bruges
For mig er O Sense® et basisværktøj, som jeg kan koble til mange af de teorier, modeller og metoder, jeg er inspireret af som facilitator og konsulent. Jeg kan bruge O Sense®, når jeg coacher enkeltpersoner og grupper, når jeg faciliterer møder, når jeg arbejder med forandringer og transformationer, i kreative og innovative processer, til at styrke relationer og samarbejde. Alt det, som jeg i forvejen arbejder med på forundringsfabrikken.

Hvad har O Sense® gjort for mig
Ved at arbejde med O Sense® er jeg blevet endnu bedre til at lytte til min krop og mærke efter. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med mig selv, inden jeg kommunikerer med andre. Jeg kan mærke, at jeg trives bedst, når jeg slipper de vilde ideer løs. Og jeg kan også mærke, når jeg har brug for at trække mig tilbage, være tavs og lade op.

På O Sense® gulvtæppet ligger overskudstilstanden ”tavshed” i den ene ende af tæppet, og tilstanden ”give slip” ligger i den anden ende. Der er fem andre overskudstilstande imellem. MEN jeg har fundet en smutvej. Jeg ruller tæppet sammen, så ”tavshed” og ”give slip” kommer til at ligge lige ved siden af hinanden. Så kan jeg hurtigt smutte over i ”give slip”, når jeg har samlet tankerne og ladet op i ”tavshed”.

Hvad kan O Sense® gøre for dig
En coachingseance på tæppet kan gøre dig bevidst om den sammenhæng, der er imellem dit mentale overskud og din kommunikation med andre. Når du bliver bevidst om den sammenhæng, kan du øve dig i at ”tanke overskud” i de situationer, hvor du mærker, at du har behov for det.

Med ”fuld tank” får du overskud til at give noget til andre. Når du giver noget til andre, vil du sandsynligvis opleve, at du også giver noget til dig selv.

 

O Sense® – din smutvej til overskud i hverdagen