Virksomheder vækster ved at ledere og medarbejdere vokser

Under denne overskrift tilbyder Karsten Schiøtz og jeg vores konsulentbistand til lokale virksomheder, der har udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Vi tilbyder en tre-i-en-løsning, som indeholder 1) en indledende test, 2) en workshop, der munder ud i en konkret handlingsplan og 3) et eller flere opfølgningsmøder.

Testen tager temperaturen på, hvordan det står til med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Med udgangspunkt i testen tager vi en dialog med virksomheden for at afdække styrker og udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Vi har begge arbejdet med at udvikle mennesker og organisationer i mere end 15 år. Nu ønsker vi at hjælpe de lokale virksomheder med at vækste. I den proces er det vigtigt at være opmærksom på, om ledere og medarbejdere har de rette kompetencer til at drive processen. Vi kan hjælpe med at afklare behov for kompetenceudvikling. Og vi kan træne ledere og medarbejdere i at bruge konkrete ledelses- og kommunikationsværktøjer, der får mennesker til at vokse.

Under Nyheder her på siden kan du løbende følge med i, hvilke aktuelle tilbud vi har.