Kompetencekort – Vejledning

Kortlæg jeres kompetencer med kompetencekortet

Formålet med kompetencekortet er at kortlægge et teams kompetencer i en anerkendende proces, hvor alle bidrager. Målet med processen er, at hvert teammedlem står med et fyldt kompetencekort, der er udfyldt af alle i teamet.

Hvad er en kompetence?
Når vi omsætter vores viden, færdigheder og erfaringer i konkrete handlinger og gør noget, så viser vi, at vi har bestemte kompetencer. Vi kaster os over opgaverne og løser dem, men er måske ikke opmærksomme på, hvordan vi løser opgaverne, og hvad vi bidrager med. Det kan vores kolleger hjælpe os med at afdække. Derfor har jeg udviklet denne proces.

Forberedelse før dagen
Alle teammedlemmer holder i en periode øje med, hvad de andre i teamet bidrager med og noterer det. Hvem påtager sig hvilke opgaver? Hvordan løser han/hun dem? Hvad er hans/hendes særlige måde at gøre tingene på? Hvilken positiv effekt har det, han/hun gør på andre? Hvordan bidrager han/hun til det gode samarbejde i teamet? Hvad gør han/hun, når han/hun kommunikerer med kunderne? Hvad savner/mangler teamet, når han/hun ikke er der?

Proces på dagen
Alle teammedlemmer møder op med deres noter. De sætter sig rundt om et bord og får udleveret et tomt kompetencekort hver. Alle skriver navn på deres kort. Så begynder processen, hvor kompetencekortene cirkulerer, så alle teammedlemmer ved fælles hjælp udfylder alle kort. Alle starter med at sende deres kompetencekort videre til sidemanden på højre side. Sidemanden udfylder kortet ud fra sine noter. Efter 10-15 min. sendes kortene videre til den næste. Den næste må supplere det, der allerede er skrevet på kortet, men må ikke rette i teksten. Processen fortsætter til kortene kommer tilbage til ejermanden. Ejermanden får mulighed for at supplere det, der står på kortet, hvis han/hun har kompetencer, som teammedlemmerne endnu ikke har fået øje på. Alle læser deres kort op og får en klapsalve.

Opsamling: Hvad er vi blevet opmærksomme på? Hvad er vi til sammen? Hvordan supplerer vi hinanden? Hvad kunne vi gøre endnu mere af? Hvem har brug for at vide, hvad vi er kommet frem til? Hvordan skal vi præsentere det for dem?

Opfølgning efter dagen
Kortene kan hænges op eller sættes på skrivebordet. Processen kan gentages med passende mellemrum, særligt når teamet får nye medlemmer.

Indholdet på kortene kan bruges på intranet og hjemmeside i en form som tilpasses til elektroniske medier. Det kan være en medarbejderprofil eller en kort historie, som giver et billede af, hvem medarbejderen er og fremhæver medarbejderens spidskompetencer. Processen på dagen kan forlænges, så teammedlemmerne hjælpes ad med at skrive profilerne eller historierne om hinanden.