Hvem er jeg?

Jeg er uddannet forstkandidat med speciale i organisationsudvikling. Efter 6 år med tværfagligt samarbejde om naturbeskyttelse i Storstrøms Amt tog jeg en efteruddannelse i kommunikation på KU og skiftede spor. Jeg blev optaget af, hvad vi kan med sproget. Den røde tråd i min karriere har herefter været kommunikation. Jeg har været freelancejournalist, lokalpolitiker, konsulent i en fagforening, kursusleder i en A-kasse, HR-konsulent og kommunikationskonsulent i en kommune og proceskonsulent, coach, facilitator og underviser i kursusafdelingen på en handelsskole. Nu underviser jeg på diplomuddannelsen i ledelse i Nykøbing F. og Køge.

I 2002 opsøgte jeg coach Ulla Olesen. Hun lærte mig coachingens ABC. Sidenhen er jeg blevet certificeret erhvervscoach. Jeg samler på spørgsmål og stiller hellere et godt spørgsmål end giver et godt råd.

Da jeg i 2008 blev uddannet socialkonstruktionistisk proceskonsulent hos Gitte Haslebo, åbnede der sig en helt ny verden for mig. Den naturvidenskabelige tankegang, hvor der kun findes en sand virkelighed – univers – er nu skiftet ud med multivers – de mange versioner af virkeligheden.  Det er den erkendelsesteoretiske ramme, jeg arbejder indenfor.

 

Hvad tror jeg på?

Nyttige tanker fører til nyttige handlinger

Jeg tror på, at vi skaber virkeligheden med vores tanker og vores sprog. Derfor findes der mange forskellige opfattelser af den samme situation, og de er alle lige gyldige. Når vi tænker nyttige tanker om andre og giver plads til forskellige opfattelser af virkeligheden, så viser vi, at vi anerkender hinanden.  Anerkendelse er en forudsætning for at skabe innovation.

”Du bliver, hvad du siger”
Jeg tror på sprogets skabende kraft. Vi får mere af det, vi taler om. Ressourcesproget giver os selv og andre energi, så vi bliver rigere mennesker med overskud til at skabe noget godt sammen. Når vi har sat ord og billeder på det, vi drømmer om at skabe sammen, er der stor chance for, at det også bliver sådan. Vi kan ikke spå om fremtiden – men vi kan forestille os den.

Vi er medskabere af hinandens situation
Jeg tror på, at vi kan påvirke andre til at ændre deres adfærd ved selv at ændre adfærd. Med min adfærd kan jeg invitere den anden til at vise sig som et kompetent menneske. Når vi inviterer andre på banen ved at anerkende dem, vokser de. Har vi ikke blik for, hvad andre kan bidrage med, så forhindrer vi dem i at folde sig ud.

Forundring skaber forandring
Jeg tror på, at tankevækkende spørgsmål kan få os til at undres og blive mundlamme for en stund. Herefter skruer vi op for nysgerrigheden og spørgelysten, får ideerne til at gro og finder frem til noget nyt, der giver mening at afprøve.  Når vi er ”undringsparate” er vi indstillet på forandring.

Innovation skaber vi sammen
Jeg tror på, at vi kan træne os op til at blive mere opfindsomme. Vi skal ikke bare kikke os over skulderen og gøre, som vi gjorde sidst. Vi skal tænke horisontalt og kombinere tingene på kryds og tværs af fagområder. Tværfagligheden skal dyrkes. Det gør vi ved at anerkende forskelligheden, skrue op for nysgerrigheden og spørgelysten og dermed få samarbejdet til at blomstre. En innovativ virksomhedskultur er noget vi skaber sammen.

 

Jette Nielsen, mobil 30 43 85 60