Claus Springborg

Claus Springborg, Tlf. 6167 0897
claus@cocreation.dk
cocreation.dk

Sammen med Claus Springborg og 7 andre har jeg planlagt Facilitatortræf 2018. Et årligt træf, hvor ca. 100 danske og nordiske facilitatorer netværker og afprøver nye faciliteringsmetoder.

Claus hjælper ledere med at udvikle ledelsesnærvær og med at løse “people problems”, som umiddelbart kan virke uløselige, og som skaber unødig støj i organisationen. Hans metode bygger på en kombination af nyere kognitionsforskning og meditationspraksisser. Kernen i metoden er at arbejde med de somatiske, kognitive, og sproglige strukturer, som lederne ubevidst anvender til at forstå de problemstillinger, de står overfor. Metoden er udviklet og testet gennem et fireårigt forskningsprojekt ved Cranfield School of Management, hvor ledere fra 60 virksomheder deltog.

Claus arbejder med ledere, terapeuter og andre, der har brug for at udvikle en radikal kognitiv fleksibilitet i London, Edinburgh, og København.

Som ekstern lektor på Copenhagen Business School, arbejder Claus med organisatorisk innovation, entreprenørskab og community building.