Lotte Lykkegaard Laursen

Lotte Lykkegaard Laursen
Tlf. 9393 2570

Lotte Lykkegaard Laursen har jeg arbejdet sammen med på flere konsulentopgaver om forandringsprocesser siden 2010. Sammen med Lotte udvikler og faciliterer jeg fair forandringsprocesser, hvor forandringsarbejdet er et relationelt anliggende for alle organisationsmedlemmer – både ledere og medarbejdere.

Fokus i forandringsarbejdet er på at skabe og udvikle fremtidens muligheder for organisationen. Vi arbejder mod, at organisationer lykkes godt med kerneopgaven, udvikler organisatorisk forandringskapacitet og et stærkt arbejdsfællesskab. Det gør vi gennem processer, der fremmer tillid, samarbejdet om kerneopgaven og oplevelsen af retfærdighed.

Med Lottes baggrund som kandidat i Pædagogisk psykologi har hun forudsætninger for at forstå, understøtte og påvirke de psykologiske mekanismer, der aktiveres i forandringsprocesser.

Lotte arbejder passioneret med at øge kvaliteten af den relationelle velfærd i Danmark. Hun faciliterer professionelle ledernetværk og skriver artikler/bøger om tillidsskabende ledelse & samarbejde. Lotte er en aktiv foredragsholder, organisationsudvikler og relationsskaber.

Lotte Lykkegaard Laursen, Cand.pæd.pæd.psych.
Erhvervspsykologisk Udvikling

Hjemmeside: www.lottelykkegaardlaursen.dk 
Mail: mail@lottelykkegaardlaursen.dk  LinkedIn: linkedin.com/in/lotte-lykkegaard-laursen